Vakuumske sušare

Primjena:

Ova vakuum sušara je razvijena na zahtjev kupca kako bi se uvela potpuno nova tehnologija u proizvodni proces.

Sušenje se vrši prije pečenja na vrlo visokoj temperaturi te ukoliko proizvod nije potpuno osušen isti je tokom pečenja uništen.

Uvođenjem ovog procesa sušenja skraćuje se vrijeme sušenja, povećava se ponovljivost procesa te se smanjuje potrošnja energenata.

Princip rada vakuumske sušare

Vakuumsko sušenje se bazira na prirodnoj pojavi da se vrelište vode (a i drugih tekućina, plinova i krutina) mijenja u ovisnosti o tlaku. Tako je poznato i da je lakše zakuhati vodu na velikim visinama nego u nizinama (zbog pada tlaka zraka).

Sniženjem tlaka na dovoljno niski iznos moguće je sušenje i na sobnoj temperaturi.

Primjena vakuumskog sušenja

 • Sušenje drva
 • Sušenje bruseva
 • Sušenje drugih materijala

Prednosti vakuumskog sušenja

 • Niža radna temperatura
 • Manje vrijeme sušenja
 • Manji energetski zahtjevi
 • Povrat ulaganja u kratkom roku

Upravljanje

Upravljanje je bazirano na Siemens PLC-u. Napredni algoritam regulacije:

– kontinuirana regulaciju tlaka i temperature

– brzo ponalaženje optimalnih parametara rada

– jednostavano korisničko sučenje

Algoritam regulacije je vlastito rješenje.

Tehničke karakteristike prikazane sušare:

 1. Korisne dimenzije (retorte): promjer 1100 mm, dužina 3000 mm
 2. Korisne dimenzije (košara – 3 kom): dužina 900 mm, širina 900 mm, visina 500 mm
 3. Snaga grijanja u fazi zagrijavanja bez vakuuma: 24 kW
 4. Snaga grijanja u fazi vakuumiranja:
  – 4,5 kW
  – protok max 200 m3/h
  – max 4 L vode/h
  – vakuum do 0,1 mbar
 5. Način ulaganja šarže: dvostruka kolica

Važna napomena:

Ovdje prikazana sušara je samo primjer izvedene sušare na zahtjev kupca, gotovo svi naši proizvodi su proizvedeni u dimenziji i karakteristikama koja je najprikladnija kupcu, to jest proizvedena po mjeri, dostavite nam Vaše zahtjeve kako biste dobili ponudu za sušaru koja Vama najviše odgovara.

Končar Termotehnika d.o.o.